Збільшення потужності для об’єкта – нежитлові будівлі (ТП- 334) на 300 кВт, ( загальна потужність має скласти 360 кВт ). Однолінійна схема ТП – 334 у додатку

Замовник: ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» Код за ЄДРПОУ 37018799 Адреса (юридична, фактична, поштова): 22445, Вінницька область, Калинівський район, село Корделівка, вулиця Київська,1

Оператор системи розподілу (ОСР):

Акціонерне товариство «Вінницяобленерго» ОС «Калинівські електричні мережі» ( Договір №КА-001000 від 29.05.2020р)

Інформація про предмет закупівлі:

– Збільшення потужності для об’єкта – нежитлові будівлі (ТП- 334) на 300 кВт, ( загальна потужність має скласти 360 кВт ). Однолінійна схема ТП – 334 у додатку.

– отримання нових техумов приєднання до електричних мереж.

–  виконання необхідних будівельно-монтажних,  електромонтажних та проектних  робіт, згідно зі схемою зовнішнього електроживлення і проектною документацією, що здійснює підключення об’єкта.

– внесенням змін до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

– Договір контрагента має включати пункти антикорупційної діяльності (файл у додатку).

– Умови оплати: 100% післяплата

– Строк виконання: за домовленістю сторін.

Додаткова інформація щодо виконання даного пректу надається за запитом.

Контактна особа з отримання організаційних питань – Чверкалюк Вікторія viktoriya.chverkalyuk@trouwnutrition.com

Контактна особа з отримання технічних питань – Головний інженер – енергетик Дмитро Наконечний +38 (050) 418 1109 dmitro.nakonechnyi@trouwnutrition.com

Вимоги:

Пункти антикорупція для дог-в.docx:

Сторони також погодили:

(а) зобов’язуємось  дотримуватися (та вживати всіх розумних заходів для забезпечення та не робити нічого) усіх законів, статутів, положень та кодексів, що стосуються боротьби з хабарництвом та антикорупційним законодавством України, (“Відповідні вимоги”);

(b) дотримуватися всіх чинних законів, статутів та правил, що є частиною українського законодавства;

(c) не займатися будь-якою діяльністю, практикою чи поведінкою, яка б являла собою правопорушення відповідно до відповідних вимог;

(d) мати та підтримувати протягом усього терміну (строку) дії відповідних договорів з ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» фіксацію та ефективну систему внутрішнього контролю, яка дозволить продемонструвати дотримання всіх зобов’язань за даними положеннями, а також власну політику та процедури забезпечення дотримання з відповідними вимогами та відповідною політикою та застосовуватиме їх, де це доречно;

(f) негайно повідомляти ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» про будь-який запит або вимогу про будь-які неправомірні фінансові чи інші протиправні вигоди будь-якого виду, отримані у зв’язку з виконанням цього договору чи діючих договорів з ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна»;

(g) негайно повідомити ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» (у письмовій формі), якщо державна чи прирівняна до неї за статусом посадова особа стає службовою\посадовою особою чи працівником нашої компанії або набуває прямого чи опосередкованого інтересу, також наша компанія гарантує, що у неї немає державних посадових\службових осіб як прямих чи власників, посадових осіб або працівників на дану дату;  

(h) ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» може обґрунтовано вимагати час від часу дотримання нами своїх зобов’язань згідно Відповідних вимог, а ми зобов’язуємось надати всю розумну допомогу ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна»  (та його радникам\представника) для отримання необхідної інформації.

(i) сторони підтверджують обов’язок, що будь-яка особа, пов’язана з нами, яка надає послуги\роботи чи постачає товари нам, робить це лише на підставі письмового договору, який встановлює та забезпечує від такого постачальника умови, еквівалентні умовам, покладені на нас згідно Відповідних умов. Ми несемо відповідальність за дотримання та виконання такими особами Відповідних умов і несемо пряму відповідальність перед ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» за будь-яке порушення такими особами Відповідних умов.

(j) зобов’язуємось дотримуватись інших правил\положень в частині антикорупційних практик, попередження хабарів, що будуть розміщені ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН Україна» на сайті: https://www.trouwnutrition.ua